وقتی که موضوع تحصیل به میان می آید، چیزی جز بهترین گزینه ها در نظر هر دانش آموز نیست. در اینجا ما لیست 10 دانشگاه برتر جهان در سالهای 2016-2017 را ارائه کرده ایم.   10. دانشگاه شیکاگو - ایالات متحده نمره: 93 9.  کالج لندن  امپریال - بریتانیا نمره: 94.1   8....