با ادامه معرفی جاذبه های مخصوص بچه ها در شهر بریزبِن (همچنین بریسبن و نیز بریزبِین) استرالیا همراه سایت برترین جاذبه ها باشید . 5 جاذبه قبلی را اینجا مطالعه کنید .  6. چرخ فلک بریزبن کودکان و بزرگسالان به طور یکسان می توانند شهر را از ارتفاع تقریبا 60 متری بر روی چرخ...