غار Batu، در منطقه Gombak مالزی. این تپه آهکی غارهای زیادی دارد و یک مکان مقدس برای مردم محلی است و همچنین توسط گردشگران بازدید می شود. مجتمع معبد در سراسر تپه گسترش یافته است - قسمت اصلی معبد در غار بالای آن قرار دارد و شما می توانید با بالا رفتن از 276 پله به آن...