اینبار در سایت برترین جاذبه ها می خواهیم به معرفی اماکن و جاهای دیدنی و گردشگری شهر ها و مناطق اطراف کرمان بپردازیم ،اگر با مطالب سایت همراه بوده باشید به طور اختصاصی جاذبه های خود شهر کرمان و شهرهای بم و رفسنجان و جیرفت پرداخته بودیم ، بیشتر در این مقاله سعی بر این...