در ابتدا لازم است ذکر شود کشور چاد کشوری است در قاره آفریقا که توسعه نیافته است . دریاچه Ounianga کشور چاد . مجموعه ای از 18 دریاچه در صحرا، در قسمت شمال شرقی کشورچاد ، ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو . دریاچه ها در رنگ، اندازه و عمق های متفاوت هستند، اما این تنها...