جنگل خمیده یا کج ، واقع در غرب Pomerania در منطقه Nowe Czarnowo ،کشور لهستان . یک درخت کج قلابی شکل که در شرق اروپا یک مکان منحصر به فرد و مرموز را ایجاد کرده است.این یک راز است که چگونه این درختان، کاشته شده در سال 1930، هنوز در شکل خود باقی مانده اند . بر طبق یک...