مصر سرزمینی قدیمی و باستانی است که شاید عجایب زیادی را در آن فقط بشود پیدا کرد مثل اهرام مصر ، همراه سایت برترین جاذبه ها باشید با معرفی 12 تا از بهترین جاذبه های کشور آفریقایی مصر. 1 - اهرام جیزه مصر آخرین بقایای عجایب هفت گانه جهان است. مجتمع اهرام جیزه به عنوان...