با ادامه معرفی جاهای دیدنی و توریستی کشور کوچک کویت همراه سایت برترین جاذبه ها باشید 5. مرکز فرهنگی آمریکایی ها مرکز فرهنگی آمریکا محل شگفت انگیزی از هنرهایی از فرهنگ های مختلف مانند خاورمیانه، آسیا و شرق دور است. جاذبه اصلی بیمارستان های آمریکایی است که به روش فوق...