کشور لیبی کجاست

10 جاذبه دیدنی و مکان زیبا در کشور لیبی

10 جاذبه دیدنی و مکان زیبا در کشور لیبی

کشور لیبی در قسمت شمالی قاره آفریقا واقع شده است، از چهار طرف به مصر، سودان، چاد و نیجر محدود می شود. این کشور با مساحت نزدیک به 700 هزار مایل مربع، هفدهمین  کشور بزرگ جهان است. تقریبا نود درصد این کشور بیابان است و اکثر کشور دارای آب و هوای بیابانی است به استثنای...

منطقه عجیب آتشفشانی Waw Namus  در صحرای لیبی

منطقه عجیب آتشفشانی Waw Namus در صحرای لیبی

Waw Namus در کشور لیبی در قاره آفریقا. این یک پدیده عجیب واقعی در طبیعت منحصر به فرد مرکز صحرای لیبی است. کل منطقه یک میدان آتشفشانی است که 10 تا 20 کیلومتر گسترش می یابد و از فضا نیز قابل مشاهده است. در وسط آن یک گودال و یک مخروط وجود دارد. علاوه بر این، سه دریاچه...