زیبایی یک مکان توسط تعداد گردشگران تعیین نشده است بلکه با وجود داشتن محیط خشن، بیابان ها دارای زیبایی های  منحصر به فردی می توانند باشند که در هیچ جای دیگری در جهان یافت نخواهند شد . اینجا لیستی از 10 بیابان زیبای جهان است.     10 . صحرای Sonoran، جنوب غربی...