امتیاز و سلطه، ماهیت حق هستند. حق ارتفاق و حق انتفاع، مصادیقی از حقوقی محسوب می‌شوند که به شخص یا مالک ملک، امتیاز و حاکمیت اعطا می‌کنند. در حقوق روم باستان حق انتفاع (usufruct) به‌ عنوان یک حق عینی محدود شناخته می‌شد که به‌ موجب آن شخصی می‌توانست از چیزی استفاده کند و از منافع آن بهره‌مند شود. ارتفاق (servitude) نیز به‌عنوان حق عینی محدود بر ملک دیگری تعریف می‌شد، مانند حق عبور از ملک دیگری. در حقوق اسلامی مفهوم حق انتفاع تا حدودی در فقه اسلامی مشابه با حقوق روم باستان است. ارتفاق نیز در فقه اسلامی به‌ عنوان حق عینی بر ملک دیگری شناخته می‌شود.

در حقوق ایران مفاهیم حق انتفاع و ارتفاق در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است. قانون مدنی در مواد 50 تا 59 به حق انتفاع و در مواد 60 تا 69 به حق ارتفاق پرداخته است. این مفاهیم ریشه در حقوق روم باستان و فقه اسلامی دارند.

در مجموع، حق انتفاع و ارتفاق از مفاهیم کهن حقوقی هستند که در طول تاریخ در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله حقوق روم باستان، فقه اسلامی و حقوق ایران شناخته و پذیرفته شده‌اند.

حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع یک مفهوم حقوقی مهم است که در متون فقهی و قانونی بسیار به آن اشاره شده است. به طور ساده، حق انتفاع به معنای حق بهره‌مندی از یک مال است، حتی اگر آن مال متعلق به فرد دیگری باشد.

به‌عنوان‌مثال، زمانی که فردی ملکی را از دیگری اجاره می‌گیرد، مستاجر صاحب حق انتفاع از آن ملک می‌شود. بر اساس این حق، مستاجر می‌تواند از ملک استفاده کند و حتی آن را به فرد دیگری اجاره دهد. این اذن قانونی به دلیل وجود حق انتفاع است.

مالک اصلی نیز می‌تواند محدودیت‌هایی را در قولنامه برای نحوه استفاده از ملک توسط مستاجر قرار دهد. درصورتی‌که چنین محدودیتی وضع نشده باشد، مستأجر می‌تواند از حق انتفاع خود به طور آزادانه استفاده کند. اگر مالک بخواهد این حق را از مستاجر سلب کند، باید از طریق قانونی و با مشاوره حقوقی ملکی اقدام نماید.

در مجموع، به نقل از بنیاد وکلا درک صحیح مفهوم حق انتفاع می‌تواند به افزایش فهم شما از قوانین و مسائل حقوقی کمک کند.

اهمیت و انواع حق انتفاع

حق انتفاع یکی از مفاهیم مهم در حوزه حقوق است که ابعاد مختلفی دارد. این مفهوم در قانون مدنی به طور گسترده‌ای مورد بررسی قرار گرفته است و شامل اقسام متنوعی می‌شود:

 1. حق انتفاع عمری: این نوع حق انتفاع محدود به عمر فرد خاصی است؛ بنابراین، با فوت آن شخص، حق انتفاع نیز پایان می پذیرد.
 2. حق انتفاع رقبی: در این مورد، مالک زمان مشخصی را برای برقراری حق انتفاع تعیین می‌کند. پس از سپری شدن آن زمان، حق انتفاع نیز خاتمه می یابد.
 3. حق انتفاع سکنی: این نوع حق انتفاع برای استفاده از ملک به‌منظور سکونت و اقامت است. مستاجر در این حالت از این حق برخوردار است.

گاهی ممکن است یک نوع حق انتفاع، مشتمل بر نوع دیگری باشد. به‌عنوان‌مثال، حق انتفاع رقبی می‌تواند تحت شرایطی، عمری نیز محسوب شود. همچنین، حق انتفاع سکنی ممکن است به شکل رقبی یا عمری باشد.

شرایط اعطای حق انتفاع

برای اعمال این حق، لازم است شرایط خاصی لحاظ شود. این شرایط می‌تواند شامل موارد متنوعی باشد:

 • اولا حق انتفاع نوعی قرارداد محسوب می‌شود؛ بنابراین، اعمال آن مستلزم تنظیم قولنامه یا قراردادی بین طرفین است که انتقال این حق از مالک به فرد دیگر را نشان دهد.
 • دوم، نکته بسیار مهم آن است که حق انتفاع ذاتاً یک امر مالی است و در طی انتقال آن، باید عین مال حفظ شود. به عبارتی، در موضوعاتی مانند میوه یا خوراکی که با استفاده از آنها عین مال از بین می‌رود، نمی‌توان حق انتفاع ایجاد کرد. اما در مواردی نظیر خانه که عین مال حفظ می‌شود، می‌توان از آن نفع مالی برد.
 • سوم، فردی که قرار است حق انتفاع به او واگذار شود، باید در زمان و محل عقد قرارداد حضور داشته باشد.
 • چهارم، اعتبار قرارداد حق انتفاع زمانی محقق می‌شود که منتفع بر مال تسلط پیدا کرده و آن را قبض کند.

حق انتفاع چه زمانی از بین می‌رود؟

موضوع مهم دیگر دررابطه‌با حق انتفاع این است که بدانیم این حق در چه شرایطی خاتمه پیدا می‌کند. به عبارت ساده‌تر، می‌خواهیم بدانیم قراردادی که باعث انتقال حق انتفاع از شخصی به شخص دیگری شده است، در چه مواردی باطل می‌گردد؟

طبق ماده 51 قانون مدنی، حق انتفاع در دو شرایط خاص باطل می‌شود:

 1. زمانی که مدت قرارداد انتقال حق انتفاع به پایان رسد. همان طور که قبلا گفته شد، این مدت ممکن است بر اساس عمر یک نفر یا تشخیص مالک مشخص شده باشد. با اتمام این مدت، قرارداد باطل می‌شود.
 2. در صورتی‌ که عین مال از بین برود یا تلف شود. در این حالت نیز عملا حق انتفاع و قرارداد منتفی می‌گردد.

لازم به ذکر است که مرگ منتفع یا بازگشت مالک به تصرف کامل مال نیز، به‌رغم عدم اشاره در قانون، باعث باطل شدن این قرارداد می‌شود.

آیا مستاجر می‌تواند حق انتفاع خود را به طور کامل به فرد دیگری واگذار کند؟

از نظر قانونی، مستاجر در ایران معمولا نمی‌تواند حق انتفاع خود را به طور کامل به فرد دیگری واگذار کند. قوانین مربوط به اجاره در ایران محدودیت‌هایی را در مورد انتقال اجاره به اشخاص ثالث در نظر گرفته است:

 1. بر اساس ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر، مستاجر می‌تواند با رضایت کتبی موجر، حق استفاده از ملک را به شخص دیگری انتقال دهد. اما این انتقال نباید به طور کامل باشد.
 2. ماده 13 همین قانون تصریح می‌کند که مستأجر نمی‌تواند بدون رضایت موجر، اجاره را به طور کامل به شخص دیگری واگذار کند.
 3. در صورت انتقال کامل اجاره بدون رضایت موجر، موجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

بنابراین، طبق قوانین ایران، مستأجر نمی‌تواند به طور کامل حق انتفاع خود را به فرد دیگری واگذار کند و باید رضایت موجر را برای این انتقال جلب کند. انتقال کامل اجاره بدون مجوز موجر مجاز نیست.

آشنایی با حقوق بهره‌برداری از ملک به همراه مشاوره حقوقی

حق ارتفاق: استفاده از ملک دیگری

حق ارتفاق به حقی گفته می‌شود که بر اساس آن، صاحب‌ملکی می‌تواند به علل خاصی و با استناد به موقعیت خود، از ملک شخص دیگری استفاده کند. این استفاده محدود به موارد خاصی است و با حق انتفاع متفاوت است، هرچند ظاهرا شباهت زیادی دارند.

یکی از موارد بارز حق ارتفاق زمانی است که شخصی برای آبیاری زمین کشاورزی یا زراعی خود، ناگزیر از عبور از زمین فرد دیگری باشد.

در این موارد، صاحب زمینی که از آن عبور صورت می‌گیرد، نمی‌تواند مانع این امر شود. زیرا حق ارتفاق به معنای حق استفاده از ملک دیگری به‌ منظور دسترسی به ملک خود است و این حق برای افراد متعددی در قوانین پذیرفته شده است.

حق ارتفاق یکی از مهم‌ترین مزایای حق مالکیت برای صاحبان املاک است. حق عبور ناودان یا حق داشتن پنجره نمونه‌هایی دیگر از مصادیق قانونی حق ارتفاق هستند.

حق ارتفاق: ویژگی‌های منحصربه‌فرد

حق ارتفاق، همانند بسیاری از مفاهیم حقوقی دیگر، دارای مشخصه‌های منحصر به‌ فردی است. این ویژگی‌ها بسیار حائز اهمیت هستند؛ زیرا در صورت عدم وجود هر یک از آن‌ها، نمی‌توان به وجود حق ارتفاق اذعان داشت؛ بنابراین، لازم است که به‌ دقت به این خصوصیات توجه شود تا بتوان تشخیص داد که آیا چنین حقی ایجاد شده است و امکان احقاق آن وجود دارد یا خیر.

این ویژگی‌های منحصر به‌ فرد عبارت‌اند از:

 1. حق ارتفاق مرتبط با ملک است و به زمین اختصاص دارد.
 2. حق ارتفاق قابل تقسیم نیست.
 3. حق ارتفاق تابع ملک بوده و فرع بر مالکیت زمین است.
 4. حق ارتفاق دائمی است.

بنابراین، هرگاه این مشخصه‌های خاص حق ارتفاق مشاهده شود، می‌توان به وجود چنین حقی اذعان داشت و در جهت احقاق آن اقدام نمود.

مواردی که منجر به ایجاد حق ارتفاق می‌شود؟

حکم دادگاه:

درصورتی‌که مالک از طریق اقدامات قانونی برای احقاق حقوق خود و اخذ حق ارتفاق اقدام کند، دادگاه با بررسی دقیق پرونده و ویژگی‌های ملک، اقدام به صدور حکم مستقیم برای ایجاد حق ارتفاق خواهد کرد.

قرارداد

بر اساس ماده 94 قانون مدنی، صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند.

در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است؛ در صورتی که زمین یا ساختمان شخصی، مسیری برای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد، صاحب آن زمین یا ساختمان نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند، مگر اینکه ثابت شود که صاحب این مسیر حق استفاده از آن را ندارد.

به عبارت دیگر، اگر این مسیر به طور قانونی برای انتقال فاضلاب یا آب باران مورد استفاده قرار گرفته باشد، صاحب ملک نمی‌تواند مانع از این استفاده شود.

اذن در استفاده به‌ عنوان ممر و مجری

در صورتی‌ که از اجازه استفاده به‌عنوان ممر و مجری، مدت‌زمان زیادی گذشته باشد و حق ارتفاق تثبیت شده باشد، اذن در استفاده به‌عنوان ممر و مجری به وجود آمده است.

در مجموع، قانون، قرارداد و اذن در استفاده به‌عنوان ممر و مجری از جمله مواردی هستند که باعث ایجاد حق ارتفاق می‌گردند.

تمایز حق ارتفاق و حق انتفاع: نکات کلیدی

حق ارتفاق و حق انتفاع، دو مفهوم حقوقی متفاوت هستند که در برخی موارد با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. با این‌ حال، این دو مقوله در موارد زیر با یکدیگر تفاوت دارند:

1. دامنه شمول:

حق ارتفاق صرفا به اموال غیرمنقول اختصاص دارد.

حق انتفاع می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد.

2. منشأ و ماهیت:

حق ارتفاق عموماً ناشی از مالکیت بر زمین است و جزء حقوق مالکان محسوب می‌شود.

حق انتفاع معمولاً حقی است که به طور خاص و موقت به اشخاص تعلق می‌گیرد.

3. تداوم و پایداری:

حق ارتفاق به طور عمده دائمی است.

حق انتفاع معمولاً موقتی و محدود به زمان خاص است.

بنابراین، درک این تفاوت‌های اساسی می‌تواند در تشخیص و اعمال صحیح هر یک از این حقوق حقوقی بسیار راهگشا باشد.

مثال‌هایی از موارد کاربرد حق ارتفاق و حق انتفاع در زندگی روزمره

حتماً، با ارائه مثال‌هایی از کاربرد حق ارتفاق و حق انتفاع در زندگی روزمره، می‌توان به درک بهتر این دو مفهوم حقوقی کمک کرد:

مثال‌های حق ارتفاق

حق عبور و مرور از طریق ملک همسایه برای دسترسی به ملک خود

حق استفاده از چشمه آب موجود در ملک همسایه

حق قراردادن لوله‌های آب و گاز در ملک همسایه برای تامین نیاز ملک خود

مثال‌های حق انتفاع:

استفاده موقت از منزل مسکونی تحت اجاره

استفاده موقت از اتومبیل شخص دیگر به‌موجب عقد عاریه

استفاده موقت از سرمایه‌گذاری‌های مالی شخص دیگر به‌موجب عقد قرارداد نکاح

در مثال‌های حق ارتفاق، این حقوق جزئی از مالکیت بر ملک هستند و دائمی محسوب می‌شوند. در مثال‌های حق انتفاع، این حقوق موقتی و شخصی هستند که به طور خاص به اشخاص تعلق می‌گیرند.

چه شرایطی باعث می‌شود که مالک ملک از حق ارتفاق خود محروم شود؟

در حقوق ایران، مالک ملک ممکن است در شرایط زیر از حق ارتفاق خود محروم شود:

1. تغییر در وضعیت ملک:

اگر به دلیل تغییراتی در ملک، مانند تخریب و بازسازی، دیگر نیازی به استفاده از حق ارتفاق نباشد، مالک از این حق محروم می‌شود.

2. انقضای مدت‌زمان حق ارتفاق:

اگر حق ارتفاق برای مدت محدودی اعطا شده باشد، با انقضای این مدت، مالک ملک دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند.

3. اسقاط یا ترک حق ارتفاق:

مالک ملک می‌تواند به‌صراحت از حق ارتفاق خود صرف‌نظر کرده و آن را اسقاط یا ترک کند.

4. فوت مالک ملک مشمول حق ارتفاق:

در صورت فوت مالک ملکی که حق ارتفاق بر آن ثابت بوده، این حق نیز منتقل به ورثه نمی‌شود و از بین می‌رود.

5. تغییر در موضوع حق ارتفاق:

اگر موضوع حق ارتفاق، مانند عبور از ملک همسایه، دیگر وجود نداشته باشد، مالک دیگر نمی‌تواند از آن حق استفاده کند.

در مجموع، هرگاه شرایط موجب برطرف‌ شدن ضرورت استفاده از حق ارتفاق شود، مالک ملک دیگر نمی‌تواند از آن حق استفاده کند.

در مجموع، حق انتفاع و ارتفاق در حقوق ایران به‌ عنوان حقوق عینی محدود شناخته می‌شوند و کاربردهای مختلفی دارند. به دلیل پیچیدگی مسائل حقوقی پیرامون این دو حق بهتر است از مشاوره و وکیل بهره گرفت.

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن به آن روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تاکنون رأی داده نشده ! اولین کسی باشید که این مطلب را ارزیابی می کنید

اگر این پست را مفید یافتید ...

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!